ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ψήφιση Του Σχεδίου Νόμου Του ΥΠΕΘΑ Για Τη Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 26/02/23