ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ρεπορτάζ Στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 14/05/23