ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Σχολή Ελέγχου Βλαβων του ΠΝ στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ – Αρετή και Τόλμη 10/7/2022