ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολή Ελέγχου Βλαβων του ΠΝ στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ – Αρετή και Τόλμη 10/7/2022