ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων ΠΝ Έτους 2023-2024

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ.  3 / Σ.3 από 01 Μαρτίου 2023, έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

 

α.       «Διατηρητέους»:

(1) Μάχιμους:

α.       Δεμέστιχα Μιχαήλ

β.       Λαγάρα Σπυρίδωνα

γ.       Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα

δ.       Μπότσα Φώτιο

ε.       Χατζόπουλο Θεοχάρη

στ.     Γρυπάρη Βασίλειο

ζ.       Αγγουρά Γεώργιο

η.       Νικολαρέα Παναγιώτη

θ.       Λυμπεράκη Νεκτάριο

ι.        Γούναρη Δημήτριο

ια.      Τσούκα Βασίλειο

(2) Μηχανικούς:

α.       Σκεπαρνάκο Χρήστο

β.       Δημητρόγλου Παναγιώτη

γ.       Τσαμίλη Σωτήριο

δ.       Ζαφειρίου Νικόλαο

ε.       Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο

(3) Οικονομικού:

α.       Σκρέκα Γεώργιο

β.       Τζάφο Δημήτριο

γ.       Παλάσκα Δημήτριο

(4) Υγειονομικού / Ιατρό:

Γεωργόπουλο Νικόλαο

Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:

Ψαροπούλου Μαρία

 

β.       «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Μάχιμους:

α.       Δημόπουλο Στυλιανό

β.       Ευσταθίου Βασίλειο

γ.       Πεγκλίδη Χαράλαμπο

δ.       Σαρηγιάννη Ιωάννη

ε.       Θυμή Χαράλαμπο

στ.     Ντεγιάννη Χρήστο

(2) Μηχανικούς:

α.       Τζάνο Παναγιώτη

β.       Καραμπότση Θεόδωρο

(3) Οικονομικού:

α.       Λόντο Ιωάννη

β.       Σταθόπουλο Παναγιώτη

(4)  Υγειονομικού/Ιατρό:

Μπιλάλη Λάμπρο

Latest posts