ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2014-15

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 302 // 13-03-2014 τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2014-15 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.    Μηχανικοί:

(1)

Παπανικολόπουλος

Βασίλειος

(2)

Παινέσης

Γεώργιος

(3)

Μαυροκέφαλος

Παναγιώτης

(4)

Ζήσιμος

Αντώνιος

β.    Οικονομικού: Τσιακίρης Γεώργιος

γ.    Υγειονομικού/Ιατρών:

(1)

Πρωτόπαππας

Δημοσθένης

(2)

Χριστοφορίδης

Χαράλαμπος

(3)

Μπουράμας

Δήμος

2.      Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2014-15 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

α.      Μηχανικοί:

(1)

Παπανικολόπουλος

Βασίλειος

(2)

Παινέσης

Γεώργιος

(3)

Μαυροκέφαλος

Παναγιώτης

(4)

Ζήσιμος

Αντώνιος

β.      Οικονομικού: Τσιακίρης Γεώργιος

γ.       Υγειονομικού/Ιατρών:

(1)

Πρωτόπαππας

Δημοσθένης

(2)

Χριστοφορίδης

Χαράλαμπος

(3)

Μπουράμας

Δήμος

Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts