ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Τελετή Έναρξης 3ου Κύκλου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 έλαβε χώρα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η τελετή έναρξης του 3ου Κύκλου του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνουν από κοινού η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με αντικείμενο: «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management).

Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας πλήρους φοίτησης. Στο πρόγραμμα εγγράφηκαν συνολικά εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές, από τους οποίους οι δεκαεπτά (17) είναι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.

Latest posts