ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τελετή Ένταξης ΤΠΚ “ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ” στο ΠΝ – Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων OPEN 28/07/2020