ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Τελετή Παράδοσης Παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού Στόλου – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 28/01/24