ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Χορηγία της Εταιρείας «OPTIM LLC»

        Το Πολεμικό Ναυτικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία  «OPTIM LLC»  για την χορηγία εξοπλισμού ο οποίος θα αναβαθμίσει  την παρεχόμενη εκπαίδευση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής  

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts