ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υπογραφή Ανανέωσης Μνημονίου Συνεργασίας Πολεμικού Ναυτικού και εταιρείας TURBOMED S.A.

        Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, O Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν και  ο Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας TURBOMED S.A κ. Παρασκευόπουλος, υπέγραψαν ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΠΝ και εταιρείας TURBOMED S.A. διάρκειας ενός έτους.

        Η εν λόγω συνεργασία αφορά την αδαπάνως συντήρηση και επισκευή εκ μέρους της εταιρείας όλων των στροβιλοϋπερπληρωτών των ναυτικών μηχανών ντήζελ των Πολεμικών Πλοίων καθώς και την μεταφορά τεχνογνωσίας σε προσωπικό του ΠΝ, με τη μορφή πρακτικής εξάσκησης, κατά την διάρκεια υλοποίησης των τεχνικών εργασιών.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

Latest posts