ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών

        Tην Τρίτη 28 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών στη Βάση Ταχέων Σκαφών, από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ).

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

Latest posts