ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού για Ανάγκες ΘΑΝ/ΝΒΝΕ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 16/06/2022 έως και τις 27/06/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (1).pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1).pdf
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2022 (1).PDF

Latest posts