ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Η Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στον Πειραιά, στο Πλαίσιο Εκδηλώσεων για την Ολυμπιακή Φλόγα